Beplanting en afscheiding

Fundering voor de afscheiding
Afscheiding